Baskı

City Lights Poster - CLP
CLP afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir.
CLP afişlerinin 135gr/m2 ağırlığında ve CLP için özel olarak üretilen mat kuşe kağıda basılması gerekmektedir.  
Bu özelliklere sahip kağıdın kullanılmaması durumunda afişler kolayca kırışmakta ve yırtılmaktadır.
Gece reklam ünitesinin aydınlatması yandığında tasarım renklerinin solmaması için arka baskılı olması tavsiye edilmektedir.
Wideline yukarıda özellikleri belirtilen kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


Billboard - BB
Billboard afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:
Billboard afişlerinin 115gr/m2 ağırlığında mat kuşe, su bazlı ve blueback özelliğine sahip olması gerekir.  
Billboard posterlerinin özel olarak üretilen kağıda basılması ve baskı aşamasında yine açıkhava reklamcılığı için özel olarak üretilen matbaa boyaları kullanılarak, tek   parça veya 4 parça halinde basılması gerekmektedir.

Bu özelliklere sahip kağıda baskı yapılmaması durumunda;
Afişler yapıştırma işlemi sırasında kolayca kırışmakta ve yırtılmaktadır.
Yapıştırma işlemi sırasında daha yoğun yapıştırıcı kullanılması gerektiğinden bu durum afişlerde deformasyona sebep olmakta ve reklam ünitesine de zarar vermektedir.
Wideline, yukarıda özellikleri belirtilen kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.  


BB/CLP Baskı Adetleri;
1. Asımı yapılacak posterlerin şehir bazında baskı adetlerinin;
CLP için her görselden %10 fazlası,
BB için her görselden %20 fazlası
2. BB için her görselden %20 fazlası genel merkeze ya da posterin asılacağı bölgeye teslim edilmelidir.


Megalight;
Megalight afişlerinin baskısında kullanılacak olan kağıtların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:
Afiş Değiştiricili Megalightlarda 120 gr/m2 ağırlığında özel olarak üretilen yırtılmaz kağıt kullanılması gerekmektedir. Bu kağıt hava koşulları sebebi ile Megalight içerisinde değişen ısı derecelerine uyumludur. Dolayısıyla malzeme ve boya kalitesi önemlidir.
Tek parça olarak baskı yapılması zorunludur.
Baskı tekniği olarak dijital baskı uygulanmalıdır.
Şehirlerdeki megalight afişlerinin baskı özellikleri konusunda satış ekibinden bilgi alınması gerekmektedir.
Wideline, yukarıda özelliklerini belirttiğimiz kağıtların dışında kağıt ve baskı biçimi kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul edilmez.


Megalight Baskı Adetleri;
Asımı yapılacak posterlerin il bazında baskı adetlerinin;
Megalight (ADML/SML) için 10 adede kadar 2 adet fazlası, 11 ve daha fazlası için yüz adedinin %10 fazlası genel merkeze ya da posterin asılacağı bölgeye teslim edilmelidir.
Megalight (ADML/SML) için her görselden %20 fazlası genel merkeze ya da posterin asılacağı bölgeye teslim edilmelidir.
Megalight (ADML/SML) kullanımlarında her kullanım haftasında afişlerin yenilenmesi gerekmektedir.


Diğer Ürünler
Diğer ürünlerin baskı bilgisi için Satış ekibinden bilgi alınması gerekmektedir. Kuleboard / Megaboard / Poster Pano'nun baskı adet bilgisi için satış ekibinden bilgi alınması gerekmektedir.